Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2009

GIÁO TRÌNH KINH DỊCH 02BIỂU ĐỒ 64 QUẺ DỊCH

THƯỢNGHẠ
THIÊN
THỦY
SƠN
LÔI
PHONG
HỎA
ĐỊA
TRẠCH
THIÊN
01

05

大畜
26
34
TIỂU SÚC

09
ĐẠI HỮU


14


11


43
THỦY

06
29
MÔNG

04

40

59

64

07

47
SƠN

33

39

52
62

53

56

15

31
LÔI

旡妄
25

03

27
51

42

21

24

17
PHONG

44

48

18

32
57

50

46
28
HỎA
13

63

22

55
家人
37
LI
30


明夷
36

49
ĐỊA

12

08


23


16


20


35

02


45

TRẠCH

10

60

41
54
61

38

19
58

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]

chenanh HẾT CHÈN ANH