Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2009

GIÁO TRÌNH KINH DICH - 00KINH DỊCH ĐẠO TRỜI VÀ VIỆC NGƯỜIMỞ ĐẦU: 1 - Lời dẫn.
              2 - Lời nóiđầu của Nguyễn Hiến Lê.
                a- Ai viết Thập dực.
                b- Nội dung Thập dực.
                        1- Thuật ngữ.
                        2- Quy tắc.
                        3-Ý nghĩa các Hào.
                        4-Tương quan giữa các Hào.
                        5- Phép đoán Quẻ.
                        6- Cách giải thích tên Quẻ.

----------------------------------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]

chenanh HẾT CHÈN ANH