Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

VÔ TÌNH ?

HỮU Ý HAY VÔ TÌNH
HOA TƯƠI NÂNG LÁ ÚA
VÒNG LUÂN HỒI MUÔN THƯỞ:
SINH, LÃO, BỆNH, TỬ... SINH...

chenanh HẾT CHÈN ANH